23 Eylül 2017 Cumartesi

1003-Öncelikli Alanlar Programı- 25 Yeni Çağrı İçin 1.Aşama Proje Başvurusu 6 Ekim 2017

01 Ocak 2017 Pazar 14:30 tarihinde eklendi | 73 defa okundu

TÜBİTAK ARDEB  1003-Öncelikli Alanlar Ar-GE  Projesi kapsamında toplam 25 başlıkta Ekte belirtilen konularda projelere destek verilecektir.Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
http://tubitak.gov.tr/tr/haber/ardeb-1003-programi-kapsaminda-25-yeni-cagri-acildi

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri
1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik
1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri
1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme Teknolojileri
1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2017-2-1 MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü-Laboratuvar Analiz Sistemleri
1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU)
1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri
1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri
1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri
1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik Modüller
1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri
1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri
1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması
1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri
1003-MAK-IMLT-2017-2 Nano-İmalat Teknolojileri
1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü
1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları
1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği
1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar
1003-SBB-AILE-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları
1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller
1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları
1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik
Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi