27 Mayıs 2018 Pazar

1003-Öncelikli Alanlar Programı- 40 Yeni Çağrı İçin 1. Aşama Proje Son Başvuru Tarihi 22 Haziran 2018

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:17 tarihinde eklendi | 157 defa okundu

  TÜBİTAK ARDEB  1003-Öncelikli Alanlar Ar-GE  Projesi kapsamında toplam 40 başlıkta Ekte belirtilen konularda projelere destek verilecektir. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut  talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.
http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-40-yeni-cagri-acildi
1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 22/06/2018 olarak belirlenmiştir.
Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirlenen son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak TÜBİTAK'a ulaştırılması gerekmektedir. E-imzalı başvurular için “Elektronik Başvuru Çıktısı”nın ve başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olan dosyaların ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. 1. aşama başvuru formu Ektedir.
Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar
1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar
1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri
1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar
1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları
1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi
1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri
1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri
1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji
1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik
1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı
1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik
1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri
1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar
1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar
1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma
1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet
1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

 

Ek için tıklayınız.