23 Eylül 2017 Cumartesi

2017 Yılı 2. Dönem TÜBİTAK ARDEB projeleri başvuru son tarihi 8 Eylül 2017

01 Ocak 2017 Pazar 15:27 tarihinde eklendi | 362 defa okundu

TÜBİTAK 2017 2. Dönem 1001 (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı),  1005 (Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Programı) ve 3501 (Kariyer Programı)  proje başvuruları için online başvuru sistemi 24 Temmuz 2017'de açılacaktır ve son tarih 8 Eylül 2017'dır.
Basılı Kopya Belgelerin TÜBİTAK'a Ulaştırılması:  22/09/2017 (saat 17:30'a kadar)

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-tarihleri
Elektronik başvuru sisteminden ya da http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari  web sayfasından ulaşabileceğiniz güncel Başvuru Formu ve Ekleri ( EK-1 Kaynaklar , EK-2 Bütçe ve Gerekçesi )'nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Yüklenecek her bir dosyanın boyutu en fazla 20 MB olabilir.

TÜBİTAK ARDEB web sayfasında proje örnekleri yer almaktadır. Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK’a sunulan çeşitli projelerin Özet/Abstract, Amaç ve Hedefler, Konu, Kapsam ve Literatür Özeti, Özgün Değer, Yöntem, Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları ile Yaygın Etki bölümlerinden alıntılar yapılarak oluşturulmuştur.
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri

Üniversitemizin proje kazanılma/desteklenme oranına katkı sağlaması ve nitelikli proje üretilebilmesi için proje hazırlık sürecinde projelerine teknik destek almak isteyen tüm öğretim elemanlarımızın 1 Eylül 2017 tarihine kadar Birimimizle iletişime geçebilirsiniz.