ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir.

Projeye, 20 farklı ülke ve 3 kıtadan (Avrupa, Afrika ve Latin Amerika) bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 24 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, FOSC projesinin 2019 yılı çağrısının 02/12/2019 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 12/02/2020 17:00 h (CET)
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 21/07/2020 17:00 h (CET)

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve kıtalararası araştırmaları içermesi gerekmektedir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az 2 kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az 4 ülke yer almalıdır. Konsorsiyumlarda yer alan 4 ülkeden en az 2’si Avrupa ülkelerinden ve diğer 2’si ya Afrika ya Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Detaylı Bilgi İçin:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-fosc-cagrisi-on-duyurusu

https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm

Yayın Tarihi: 06/11/2019
Okunma Sayısı: 31
Açık Çağrılar