ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açıldı

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, SusCrop 2. çağrısında yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 09/04/2020 13:00 h (CEST)
-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10/09/2020 13:00 h (CEST)

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından yönetici/yürütücü kuruluş olarak sunulan proje önerileri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün de (TAGEM) SusCrop Konsorsiyumunda yer alması nedeniyle TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ulusal başvuru kuralları ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

SusCrop projesinin çağrı metni  ve web sayfası için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 12/02/2020
Okunma Sayısı: 19
Açık Çağrılar