Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor- Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2020

Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler başvuru dokümanları üzerinden ve elektronik ortamda, alanında uzman uluslararası hakemler tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci aşamada ise, tüm proje başvuruları bu değerlendirme raporları dikkate alınarak Bağımsız Değerlendirme Paneli’nde (IEP) görüşülmekte ve aldıkları puana göre sıralanmaktadır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçerek ulusal fonlayıcı kuruluşlarca destekleneceğı taahhüt edilen projeler, Eurostars projesi olmaya hak kazanmaktadır.

Eurostars Programı kapsamında, ilk aşamada elektronik ortamda gerçekleştirilen uluslararası değerlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

- Yüksek öğrenim diploması (lisans ya da yüksek lisans)
- Uzman olduğu teknoloji alanında 10 yıllık profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
- İyi düzeyde İngilizce

Hakemlik konusunda detaylı bilgi : https://www.eurostars-eureka.eu/content/how-do-i-become-eurostars-expert

Hakem havuzuna kayıt olmak için: https://experts.eurostars-eureka.eu/experts/newRequest

Daha fazla bilgi almak için: http://www.eureka.org.tr/

Yayın Tarihi: 06/11/2019
Okunma Sayısı: 49
Açık Çağrılar