ICT-AGRI-FOOD Proje Çağrısı Ön Duyurusu

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır.

ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Bu doğrultuda açılacak olan ilk Cofund çağrısı kapsamında,  çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.  

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı 22 ülkeden 29 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu ile ortak desteklenecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27/11/2019 tarihi itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrıya katılım sağlayan ülkeler ve ön duyuru ile ilgili daha detaylı bilgi için:

 https://www.ictagrifood.eu/node/40158

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ict-agri-food-proje-cagrisi-on-duyurusu

Yayın Tarihi: 06/11/2019
Okunma Sayısı: 67
Açık Çağrılar