21 Haziran 2018 Perşembe

Lisans Öğrencilerine Yönelik 2209 -B Sanayi İşbirliği Programı 4. Dönem Başvurusu -20 Temmuz 2018

16 Mart 2018 Cuma 15:00 tarihinde eklendi | 77 defa okundu

TÜBİTAK 2209-B programında; Lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.
Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine 25 Haziran-20 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Online başvuru yapılıp onaylandıktan sonra, başvuru kapak sayfası ile birlikte sisteme yüklenen her belgenin orijinal imzalı kopyası BİDEB’e gönderilecektir.
2018- DÖNEM 4 Lisans öğrencilerine yönelik proje başvurusunda;
•       Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.)
•       Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
•       Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
•       Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,
gerekmektedir.
2018  yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok 4000 TL 'dir.
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-b/icerik-basvuru-tarihleri

Ek için tıklayınız