17 Şubat 2019 Pazar

PRIMA Programı 2019 Yılı Ulusal Çağrıları Son Başvuru Tarihi - 21 Şubat 2019

04 Ocak 2019 Cuma 16:33 tarihinde eklendi | 49 defa okundu

Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

ULUSAL FONLAR İLE DESTEKLENEN PROJELER

Bu bölüm kapsamında tek bir çağrı açılmış olup, çağrı temaları ve alt başlıkları aşağıda belirtilmektedir. Bölüm 2 kapsamında uluslararası başvurularla eş zamanlı olarak, ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını daha sonra duyurulacak tarihten itibaren http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

  • Konu 2.1.1: Akdeniz’de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak

Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean

  • Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi

Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions

Tema 2: Tarım Sistemleri

  • Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon

Small scale farming systems innovation

  • Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi

Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

  • Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün sürdürülebilir teknolojiler ve lojistik ile ve optimize edilmiş haşere ve mikrobiyal kontrol ile uzatılması

Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products by sustainable technologies and logistics and by optimized pest and microbial control

  • Konu 2.3.2: İnovasyon ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi

Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains to foster innovation and sustainability

 

Çağrı Takvimi

1. Aşama Çağrı Başlangıcı (PRIMA): 17 Aralık 2018

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 4 Eylül 2019

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

 

1. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 26 Şubat 2019

1. Aşama Başvurular için İmzalı Belgelerin TÜBİTAK’a İletilmesi: 5 Mart 2019

2. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 4 Eylül 2019

Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


 

Detaylı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-prima-2019-cagrisi-genel-aciklama