EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2020

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)"  başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. 17 Temmuz 2020 (Saat 12.00 Gün Ortası, Orta Avrupa Saati) tarihine kadar başvuru yapılabilecek olan çağrının, BİT ana başlığı ve aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde, küresel sorunlara işaret etmesi amaçlanmaktadır:

- İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
- Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azaltılması gibi yeni sosyal tasarım ve altyapı,
- Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
- Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
- Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
- Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
- Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

Ulusal ön başvuruların 22 Temmuz 2020 tarihine (Saat 17.30, Türkiye Saati)  kadar tamamlanması gerekmektedir. Sadece uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerin Türk ekipleri detaylı başvuru (ikinci aşama) yapacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası çağrı metni için tıklayınız. 

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız. 

Yayın Tarihi: 18/05/2020
Okunma Sayısı: 41
Formlar
Mentor Talep Formu
Açık Çağrılar