Misyon ve Vizyon

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü altında faaliyet gösteren Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü, ulusal ve uluslararası fon sağlayan kurumların desteklerinden faydalanarak ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi doğrultusunda kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası projelerle ilgilenen iki alt birimden oluşmaktadır. Proje koordinatörlüğü,proje geliştirme, yazma, başvuru, yürütme ve sonuçlandırma konularında araştırmacılara yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Ulusal ve Uluslararası Proje Koordinatörlüğü, bilimsel ilerlemeye katkı sağlayan, ülke ve bölge ihtiyaçlarına çözüm üreten, kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini temel alan, ulusal ve uluslararası destek ve fonlardan maksimum düzeyde faydalanan, uluslararası proje standartlarına uygun bir proje kültürü oluşturan, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile ortaklıkları geliştiren bir koordinatörlük olma vizyonundadır.