Görev ve Sorumluluklarımız

Görev Alanı
Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği, diğer uluslararası kuruluşlar, TÜBİTAK ve ulusal kaynaklardan desteklenen projeler ile ilgili tüm konularda üniversitede destek noktası olarak görev yapar. Proje çağrılarının duyurulması, proje destek imkanlarının tanıtılması vb. bilgilendirme faaliyetleri ile proje bilgilerinin araştırma projeleri veritabanına kaydedilmesi Ulusal ve Uluslararası Proje Koordinatörlüğü’nün görevleri arasındadır.
Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğünün temel faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
* Üniversitede proje kültürünün yerleşmesine öncülük etmek,
* Akademisyenleri ve öğrencileri proje yazma konusunda teşvik etmek, 
* Proje ve makale üretimi kapsamında mentorluk, dil kontrolü (proof reading) ve ön değerlendirme destekleri vermek,
* Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası fonlara sunacakları projelerin ön hazırlık çalışmaları için Araştırma Başlangıç Destek Projesi ve Lider Araştırmacı Destek Programı kapsamında hibe desteği vermek,
* Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni ar-ge ortaklıklarının başlatılmasının desteklenmesi süreçlerine önemli katkılar sağlayan “Ar-Ge Proje Pazarları” etkinlikleri düzenlemek,
* Proje yazma konusunda yardıma gereksinim duyan öğretim üyelerine destek vermek, 
* Proje hazırlanması ve yürütülmesiyle ilgili konferans, seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, 
* Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılarını en kısa sürede ilgili öğretim üyelerine ulaştırılmasını sağlamak, 
* Öğretim üyelerinin çalışma ve ilgi alanlarıyla ilgili Üniversitede gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak, 
* Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamaktır.