EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2020

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 21 farklı kuruluş katılmaktadır.

Çağrıya katılan ülkelerin listesine ve ilgili başvuru dokümanlarına https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak uluslararası konsorsiyumun çağrıya katılım sağlayan en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 Milyon TL ile desteklenebilecektir. Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

  1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır): 17 Mart 2020 (13:00 CET)

  1. aşama önerilerin TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemine (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) sunulması için son tarih: 31 Mart 2020 (17:30 TSİ)

* Çağrı ile bilgi paylaşımında bulunmak üzere 22 Ocak 2020 (13:00-14:30 CET) tarihinde bir video konferans gerçekleştirilecektir. Detaylar için lütfen tıklayınız.

* Proje sunacak konsorsiyumların ortak arayışında yardımcı olmak üzere 27 Ocak 2020 tarihinde (13:00-14:30 CET) bir video konferans gerçekleştirilecektir. Detaylar için lütfen tıklayınız.

Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal başvuru ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 30/12/2019
Okunma Sayısı: 69
Açık Çağrılar