ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2020

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.

Çağrıda Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Bu çağrının amacı, duyusal bozukluklar ve bunların sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili önemli soruları ele alacak çok uluslu, işbirliğine dayalı araştırma projelerini desteklemektir. Araştırma projeleri, diğerlerinin yanı sıra somatosensör sistemi de dahil olmak üzere tüm duyusal modalitelerin araştırılmasını içerebilir. Bu çağrıda, modaliteler arasındaki sinerjileri ve çoklu duyusal disfonksiyonu ele alan araştırma soruları da teşvik edilmektedir.

NEURON finansman kuruluşları özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren çok disiplinli çalışma ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmek istemektedir. Mevcut çağrı bağlamında, klinisyenlerin konsorsiyumlarda temel sinirbilimcilerle işbirliği yapması teşvik edilmektedir. Konsorsiyumların, sadece ortaklar arasındaki tamamlayıcı işbirliği ile elde edilebilecek yeni ve iddialı fikirler sunması beklenmektedir.

NEURON 2020 çağrısı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen alanlardan en az birisini kapsamalıdır:

Duyusal bozuklukların patogenezi ve etiyolojisine yönelik temel araştırma.
Duyusal bozukluklar için önleme, tanı, hasta sınıflandırması, tedavi ve / veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırma.

Aşağıda yer alan araştırma alanları bu çağrının kapsamı dışında tutulmaktadır:

Kronik ağrı
Zihinsel bozukluklar ve nörolojik hastalıkların etkisiyle (ör. inme) olan halüsinasyonlar ve his bozulması
Nörolojik bozukluklara bağlı göz hareket bozuklukları
Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Avrupa Birliği Ortak Programı (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif hastalıklar
Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeni, mümkün olduğunca çok sayıda partner ülke dahil ederek Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmek için çaba göstermektedir. Bu nedenle, bu fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden (Letonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye) ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrıda ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 13 Mart 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “ÇOKLU İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMLARI (1.AŞAMA)” bölümünden başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve uluslararası partner bulma sayfası için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 10/01/2020
Okunma Sayısı: 37
Açık Çağrılar