2244 - Sanayi Doktora Programı Çağrısı

Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Programa başvuru e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmalıdır. Proje Öneri Formu ve Bütçe Öneri Formu doldurularak e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacak başvuruda ilgili alanlara yüklenmelidir.

Başvuru Açılış Tarihi: Ekim/Kasım 2020

Başvuru Kapanış Tarihi: Aralık 2020

2020 yılı çağrı duyurusu için tıklayınız.

Başvuru formları için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 10/11/2020
Okunma Sayısı: 420