Akademisyenlere Yönelik “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklı Proje Eğitimi” Başvuruları Başladı- Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021

Akademisyenlere Yönelik “Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklı Proje Eğitimi” Başvuruları Başladı- Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü tarafından 9 Kasım 2021’de akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon kaynaklı proje yazma ve yürütme yetkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve mentorluk sürecinin ilk etkinliği gerçekleştirilecektir.

Söz konusu program linkte (https://forms.gle/iKAf4VzcH6HGFmkY8) yer alan anket sonucunda akademisyenlerin proje fikirlerine göre planlanacak olup yanıtlarınız doğrultusunda odak gruplar oluşturulacaktır.

Eğitim ve mentorluk sürecine  katılmak isteyen proje fikri sahibi akademisyenlerin linkteki başvuru formunu en geç 14 EKİM 2021’e kadar doldurmaları gerekmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonlarından azami ölçüde yararlanması, bu konudaki en büyük engeli teşkil eden deneyim ̧ güncel bilgi ve network eksikliğinin sürekli uzman danışmanlığı sayesinde giderilmesidir.

Nihayetinde amaç Süleyman Demirel Üniversite’si akademik kadrosunun AB fonları, uluslararası işbirlikleri ve networking faaliyetleriyle, SDÜ’nün Avrupa Birliği’ndeki diğer aktörler nezdinde uluslararası bir oyuncu olarak yerini alması ve TÜBİTAK Temel Araştırma ve Üniversite-Sanayi İşbirliği fonlarından faydalanmasını sağlamaktır. Programın içeriği aşağıdaki gibidir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

TÜBİTAK Fonları

TÜBİTAK Projeleri bilimsel içeriği yoğun projeler olduğu ve sadece aynı alanda diğer akademisyenler tarafından değerlendirildiği için bu alanda akademisyenlere genel bilgilendirme günü etkinliği sonrasında proje değerlendirme mentorluğu hizmeti sunulacaktır.

Hizmet kapsamına alınacak fon kaynakları aşağıdaki gibidir:

·       TÜBİTAK-1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı,

·       TÜBİTAK-1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.,

·       TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

·       TÜBİTAK-1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

·       TÜBİTAK-1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı,

·       TÜBİTAK-COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği),

·       TÜBİTAK-1071 Programı

Sanayi ile ortak gerçekleştirilen programlar ayrıca ele alınıp proje yazım desteği de sağlanabilecektir.

Avrupa Birliği Fonları

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin AB Programlarında yer alabilmesi içi, aşağıda sunulan hizmetleri program süresince katılımcılara eğitim ve çalıştaylar düzenlecek ve proje başvuru ve yürütme süreçlerinde düzenli birebir mentorluk sağlanacaktır.

I)  Fonlara Erişim

a)  AB Fon Taraması

- AB  Fon  önceliklerinin  belirlenerek  en  uygun  fonların  tespit  edilmesi;  belirlenen çağrıların analiz edilerek proje beklentileri ve başarı oranlarının tespit edilmesi

- Başta Horizon 2020 olmak üzere tüm AB fon programlarının katılımcılar   adına    düzenli taranması,    fırsatların    yerinden    takibi    ve değerlendirilmesi

b)  Horizon Europe Network Kurulumu & İletişim

- Kurum adına Horizon 2020 kurumsal profil belgelerinin oluşturulması (Expression of Interest-EoI) ve networklerle paylaşılmaya hazır hale getirilmesi

- Kurumu ilgilendirecek Avrupa merkezli etkinliklerin düzenli olarak taranması, tespit edilmesi ve bu etkinliklere yetkililerin katılımının sağlanması

- Katılım sağlanacak etkinlikler için özel danışmanlık hizmeti verilmesi, etkinlik öncesi brifing, etkinliğe birlikte katılım, etkinlik sonrası raporlama ve kurulan irtibatların düzenli takibinin yapılması

II) Koordinatörlük Çalışması

a.  Proje Yazım Desteği

- Proje fikri ve özetinin değerlendirilmesi, başvurulması düşünülen proje fikrine en uygun çağrının tespit edilmesi

- Project Proposal Outline (PPO)’nın hazırlanması ve başvuru yol haritasının çıkartılması

- Proje yazımı için gerekli araçların ve şablonların sağlanarak koordinatör ile birlikte içeriğin hazırlanması

- Proje fikrinin, partnerlerden gelecek yorumlar da dikkate alınarak geliştirilmesi, proje taslağının tamamı (Excellence, Impact, Quality and Efficiency of the Implementation, Members of the Consortium ve Ethics and Security Issues) için ilgili yazım desteğinin verilmesi

- İş paketleri ve çıktıların düzenlenmesi

- İş paketi çıktılarına göre proje bütçesinin düzenlenmesi

- Başvuru öncesinde dil ve yapısal uygunluğun değerlendirilmesi

b.  Konsorsiyum Kurulumu ve İdari Destek

- Önerilen proje ortaklarının değerlendirilmesi, projeye en uygun diğer ortakların katılımı için network desteğinin verilmesi

- Yeni proje ortaklarının katılımlarına ilişkin araştırma ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, en uygun ortakların tespit edilerek katılımlarının sağlanması

- Başvuru süresince, koordinatörle birlikte ya da koordinatör adına konsorsiyum toplantılarına katılım, iletişim ve danışmanlık desteği verilmesi

- Projenin idari belgelerinin hazırlanması için destek verilmesi

-  Online başvuru desteğinin verilmesi

III) Konsorsiyum Partnerliği Çalışması
a.  Hazırlık


 - AB Fon önceliklerinin belirlenerek en uygun fonların tespit edilmesi, belirlenen çağrıların analiz edilerek proje beklentileri ve başarı oranlarının tespit edilmesi
- Firma profil belgelerinin - Expression of Interest (EoI)- hazırlanması, hazırlanan bu belgelerin çağrılar özelinde düzenli olarak güncellenmesi


b.  Uygulama

- Belirlenen çağrılar kapsamında en rekabetçi aday konsorsiyumların tespiti için hedef kurum ve kişilerin tespiti
- Tespit edilen kurumlarla network analizi kullanılarak eşleştirme ve katılımın sağlanması
- Başvuru prosedürü boyunca düzenli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, bütçe pazarlıklarının yapılması, iş paketlerini oluşturulması ve yazım desteği sağlanması
- Konsorsiyum toplantılarına katılım, iletişim ve danışmanlık desteği verilmesi
- İdari belgelerin hazırlanması için destek verilmesi
- Online başvuru desteğinin verilmesi
 
 
 
 

Yayın Tarihi: 22/09/2021
Okunma Sayısı: 1334