AquaticPollutants Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan AquaticPollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projeye 26 ülkeden 32 farklı kuruluş destek vermektedir. 

Çağrının Amacı ve İçeriği

“Su kaynaklarında bulunan kirleticiler ve patojenlerin insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkardığı riskler” konulu çağrının kapsamı aşağıda sıralanan üç ana temadan oluşmaktadır:

Theme 1 - Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)

Theme 2 - Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)

Theme 3 - Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)

Mikroplastikler çağrı kapsamının dışındadır.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 16/04/2020 17:00h (CEST)
-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 14/08/2020 17:00 h (CEST)

AquaticPollutants projesinin çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfası için tıklayınız. 

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, projede yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluş bulunmalıdır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kuralları için tıklayınız. 

Yayın Tarihi: 28/02/2020
Okunma Sayısı: 405