Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme–RISE) Çağrısı Başvuruya Açılacaktır- Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2020

Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA); sunduğu yenilikçi ve mükemmel araştırma eğitimi fırsatları; cazip kariyer ve bilgi paylaşımı olanakları, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik programları ile araştırmacıları kariyerlerinin farklı seviyelerinde desteklemektedir.

Araştırmacıların konu sınırlaması olmadan proje önerisi hazırlayabildikleri MSCA Alanında Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme–RISE) çağrıları 5 Aralık 2019'da başvuruya açılacaktır. 

İki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden olmak kaydıyla, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluşun,  bir araya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idarî personel değişimleri yapılması; böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanmasını hedeflemektedir. Değişime katılacak personel her tecrübe seviyesinde olabilmektedir (kariyerinin başında, kıdemli, teknik, idarî vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir.

Dolaşıma katılan personelin kariyer gelişimi sağlanırken desteklenen proje önerisi konusunda araştırma yapılmaktadır. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır. Dolaşımda olan araştırmacının maaşı kurumu tarafından ödenmeye devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ek 2100 Avro destek verilmektedir. Dolayısıyla proje kapsamında yeni personel işe alımı (istihdam) beklenmemektedir; ortak kurumlarda çalışmakta olan personelin görevlendirilmesi esas alınır. Proje ortaklarında en az 1 aydır çalışmakta olan araştırma personeli, idarî ve teknik personel proje kapsamında değişime katılabilir.

Çağrı hakkında detaylar ve dokümanlar için tıklayınız. 

Yayın Tarihi: 19/11/2019
Okunma Sayısı: 779