Avustralya Büyükeçiliği 2020-2021 Doğrudan Yardım Programı- Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2020

Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya’nın yardım bütçesinden finanse edilen küçük bir hibe programıdır. Türkiye’deki yerel topluluklarla beraber çalışarak yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen ve Avustralya’nın ulusal menfaatlerine uygun olan esnek fonlardır.

Geçmişte başarılı olan projeler, toplumsal kalkınma, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik, gençlik ve ekonomik güçlendirme gibi pratik ve somut sonuçlar elde etmeye odaklanmışlardır. 

2020-2021 döneminde DAP Komitesi aşağıda belirtilen öncelikli kalkınma sektörlerinde pratik ve somut sonuçlar elde edecek  projeler arayacaktır:

- Eğitim;
- Sağlık, kırılgan toplulukların COVID-19’a karşı direncinin inşaasını ve yerel COVID-19 müdahale (response) ve iyileştirme çabalarını destekleyecek projeler;
- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınları ekonomik güçlendirme;
- Engelli bireyleri güçlendirme; ve
- Gençliği güçlendirme.
Türkiye’nin Doğrudan Yardım Programı 2020-2021 dönemi için proje başvurularına açılmıştır.

Bir DAP projesinin tek başına alabileceği asgari miktar bulunmamakla birlikte, bir projenin proje süresince tek başına alabileceği azami miktar 10,000 Avustralya Dolarıdır. Türk Lirası için Büyükelçiliğin uyguladığı kur kullanılır. DAP Proje bütçesi 30 Haziran 2021 tarihine kadar harcanmalıdır, ancak proje faaliyetleri harcamaları takiben iki yıl boyunca devam edebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen DAP Programı Genel Açıklama, Türkiye Doğrudan Yardım Programı Başvuru Rehberi, Çocuk Koruma Yönetmeliği  ve Çevresel ve Sosyal Koruyucu Önlemler Yönetmeliği linklerini tıklayınız.

Çevrimiçi başvuru yapmak içni tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2020

Yayın Tarihi: 10/10/2020
Okunma Sayısı: 652