BIODIVERSA+ 2021 Yılı “Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek” Başlıklı Çağrısı Açıldı

Çağrı kapsamında,her düzeyde (genler, türler, ekosistemler) biyoçeşitliliği ve kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumayı amaçlayan eylem ve politikalara bilime dayalı rehberlik sağlamak, yeni yaklaşımlar ve politikalar önermek hedeflenmektedir. Kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumak, yeni yaklaşımlar ve politika seçenekleri önermek ve koruma eylemleri ile politikalarının sonuçlarının değerlendirilmelerini teşvik etmek de çağrı kapsamındaki temel amaçtır.

Çağrı, doğal alanda biyolojik çeşitlilik korunmasına yöneliktir ve habitatların ve/veya türlerin restorasyonu ile ex-situ koruma çalışmalarına yönelik değildir. Ayrıca çağrı kapsamındaki çalışmalara kara, tatlı su ve deniz olmak üzere tüm ekosistemlere yönelik kurgular dâhildir. Aşağıda belirtilen üç farklı temadan bir veya daha fazlasını ele alan araştırma projelerinin bu çağrı ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Tema 1: Öncelikli koruma alanlarının belirlenmesi, etkili ve dayanıklı ekolojik ağların oluşturulması, türe dayalı korumanın geliştirilmesi ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilgi üretilmesi.
Tema 2: Biyoçeşitlilik ve ekosistem korumasının çoklu faydaları ve maliyetleri hakkındaki projeler.
Tema 3: Etkili koruma sonuçları sağlamak için yönetim ve yönetişim ile ilgili projeler.

Çağrı Takvimi:

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 30.11.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 06.12.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 09.12.2021
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 14.04.2022

Çağrı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 28/10/2021
Okunma Sayısı: 186