EJP RD - Nadir Hastalıklarda Uluslararası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı 2021 Yılı 1. Dönem Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2021

TÜBİTAK’ın ortakları arasında yer aldığı Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD)tarafından,

- Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması; 
- Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması; 
- Nadir hastalıklar araştırma ağının genişletilerek güçlendirilmesi amacıyla uluslararası disiplinler arası ağ oluşturma desteği (EJP RD NSS) verilecektir. 

Nadir hastalıklar alanında uluslararası düzeyde var olan ve/veya yeni oluşturulacak araştırma ağlarında, bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı; hasta organizasyonları ile hastaların araştırma projelerine katılımını teşvik eden; hasta – araştırmacı bağlantısının kurularak güçlendirilmesine katkı sağlayan; nadir hastalıklar araştırmalarına katkı sunacak EJP RD veya başka nadir hastalıklarla ilişkili proje çağrılarına yenilikçi, araştırma projesi başvurusu hazırlanmasını teşvik eden bilimsel işbirliklerinin oluşturulması için uluslararası çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve/veya konferans düzenleme desteği verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağrı metni için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 10/02/2021
Okunma Sayısı: 349