ERA-MIN3 2021 Yılı Çağrısı Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2021

ERA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Hammadeler ) projesi, endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan ve Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan bir ERA-Net Cofund projesidir. ERA-MIN3 projesi kapsamında 2021 yılı çağrısı başvuruya açılmıştır.

ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrısının konusu yakıt ve gıda hammadeleri hariç olmak üzere, metalik mineraller, inşaat malzemeleri ve endüstriyel minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalardır. Çağrı aşağıdaki 5 ana konu başlığınındaki araştırmaları kapsamaktadır:

-Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar),
-Döngüsel dizayn,
-İşleme, üretim ve yeniden imalat,
-Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar),
-Ortak kesişen alanlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 01 Nisan 2021

Yayın Tarihi: 01/02/2021
Okunma Sayısı: 265