ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı Açıldı- 1. Aşama Başvurular İçin Son Tarih: 04 Mart 2021

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları için Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıp alanında klinik, bilgisayar bilimi/tıbbi bilişim araştırmalarını kapsayan multidisipliner çalışmaların yanı sıra kişiselleştirilmiş tıbbın etik, yasal ve sosyal uygulamalarını içeren araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 04.03.2021

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 17.06.2021

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için tıklayınız. 

 

Yayın Tarihi: 22/12/2020
Okunma Sayısı: 261