FLAG-ERA ERA-Net 2021 Yılı Çağrısı Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (Future and Emerging Technologies-FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin ve 2021 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir.

FLAG-ERA Projesi 2021 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2021 olan ve tek aşamalı başvuru alınacak FLAG-ERA 2021 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun:

- En az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi veya
- En az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen ya da İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması gerekmektedir.

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız.

Uluslararası çağrı web sayfası için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 26/01/2021
Okunma Sayısı: 344