İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP) Başvuruları Başladı- Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2020

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı  (CCAGP)” kapsamında hibe proje başvuruları başladı.

Programın amacı toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda sunulacak projelerin, aşağıdaki dört öncelik alanından en az biriniiçerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir:

• Öncelik 1: Yerel iklim proje planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki ve etkilenebilirlik analizi, vb.)

• Öncelik 2: İklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bunlara maruz kalmayı azaltmak (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları vb.)

• Öncelik 3: İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması (Halk sağlığı, ulaşım, enerji, sanayi, turizm, kültürel miras, su kaynakları yönetimi, tarım ve balıkçılık/hayvancılık ve gıda güvenliği, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk yönetimi, atık ve atık su yönetimi, kentsel (planlama, altyapı, binalar), finans, sigorta, eğitim, iletişim ve diğer ilgili sektörler.)

•Öncelik 4: İklim değişikliğine uyum yenilikçi teknolojilerin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için Türkiye ve/veya AB'deki kuruluşlar ve şehirler arasında adaptasyon bilgi ve deneyimi alışverişini artırmak.

Proje ön başvuru için son tarih 30 Kasım 2020'dir.

Program detaylı bilgi ve başvuru rehberi için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 24/10/2020
Okunma Sayısı: 751