INNOSUP 01 Kapsamında Çevre ve Ham Maddeler Alanındaki Çağrılar

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin başvuracağı çağrılar ya da ödüller çoğunlukta olmakla birlikte farklı kurum, kuruluş veya araştırmacıların konsorsiyumlu ya da konsorsiyumsuz başvuracağı çağrılar bulunmaktadır. Çağrı konuları ise ilgili olduğu INNOSUP 01 projesi doğrultusunda Ufuk2020 ile ilintili farklı konu ve problemleri içermektedir. Üçüncü tarafların başvurabileceği çağrıların son başvuru tarihi ise değişiklik göstermektedir.

INNOSUP 01 çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bahsedilen “üçüncü taraflara açılan çağrılar”a ve açık çağrılar kapsamında başvuru koşulları için tıklayınız.

Çevre ve Ham Maddeler alanındaki çağrı için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 14/05/2020
Okunma Sayısı: 454