İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2022 Yılı Proje Başvuru Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 01 Eylül 2021

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir.

2022 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıklarıaşağıdaki gibidir:

* İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar,
* Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak, 
* Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar,
* Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratmak,
* İşyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmesi.

 

Proje bütçesi: Maksimum veya minimum bütçe yoktur. Ancak ortalama proje desteği genelde 300.000-500.000 TL civarındadır ve proje fikrine bağlıdır.

Proje süresi: Maksimum proje süresi 12 aydır. 2022 projeleri için fon, en geç 31 Ocak 2023'e kadar harcanmalıdır.

Son başvuru tarihi: 01 Eylül 2021

Proje başvuru aşamasında dikkat edilecek hususlar;

- Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.

- Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.

- Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.

- Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 28/06/2021
Okunma Sayısı: 550