İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Başvuru Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2020

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İsveç İstanbul Baskonsoloslugu´nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamak

2021 yılı için hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

- İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar,
- Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak,
- Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar. 

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu proje çağrısı ile farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birlikleri teşvik edilmektedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem verilmektedir. 

Başvuru teslimati için son tarih 21 Eylül 2020’dir.

İş birliği ve destek başvurularının Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak Türk-İsveç İş Birliği Birimine posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir. Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir. Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır. Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir. Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç yapılan, eksik gelen, e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 17/07/2020
Okunma Sayısı: 758