JPND JPCOFUND-2 ‘Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu Teknolojileri’ 2020 Yılı Çağrısı Duyurusu

JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen iddialı yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir. Hastalar ya da rutin bilimsel ve klinik uygulamalar için beklenen bir faydası olması durumunda teknik geliştirme projeleri ve son teknolojik gelişmeleri açık ve somut araştırma sorularıyla bir araya getiren, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarından bir ya da birkaçına odaklanması gerekmektedir.

Görüntüleme Teknolojileri

-Yeni Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 
-Son Görüntüleme Teknoloji Uygulamalarının Geliştirilmesi 
-MRI, PET ya da Süper Çözünürlüklü Mikroskobi ve Moleküler Görüntüleme Teknikleri
-Görüntü Analizi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
-Modern Görüntüleme Teknikleri 
-Biyolojik Verilerin Analizinde Yeni Metodlar
-Büyük Veri 


Beyin Stimulasyonu Teknolojileri

-Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları 
-Nörofizyolojik Teknikler
-DBS, TMS, tDCS
-Focused Ultrasound


Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir.

-Alzheimer ve demans
-Parkinson ve ilgili hastalıklar 
-Prion hastalıkları 
-Motor nöron hastalıklar  
-Huntington hastalığı 
-Spinocerebellar ataxia (SCA) 
-Spinal muscular atrophy (SMA)

Çağrı Takvimi:

3 Mart 2020 1. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi: https://ptoutline.eu/app/jpnd2020

6 Mart 2020 1. Aşama TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

30 Haziran 2020 2. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi: https://ptoutline.eu/app/jpnd2020

Uluslararası Çağrı Duyurusu İçin Tıklayınız.

Uluslararası Çağrı Metni İçin Tıklayınız.

Proje Konsorsiyumu: En az üç en fazla yedi ülkeden oluşabilir. Aynı ülkeden en fazla iki proje yürütücüsü olabilir.

Katılımcı ülke ve fonlayıcı kuruluşların listesi için tıklayınız.

Bütçe: Proje konsorsiyumlarında yer alan her araştırma ekibi, kendi ülkesindeki fonlayıcı kurum tarafından farklı bütçelerle desteklenir. Ülkemizden konsorsiyum kuran ya da konsorsiyumlara katılan araştırma grupları TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında proje başına 1.500.000 TL bütçe ile desteklenecektir. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi; Özel kuruşlar için kurum hissesi dâhil 1.000.000 TL’yi geçmemelidir.

Yayın Tarihi: 22/01/2020
Okunma Sayısı: 654