MARTERA 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir.

Denizcilik alanında Avrupa araştırma ve inovasyon gündeminin gerçekleştirilmesi, su üstü taşımacılığı, açık deniz faaliyetleri, deniz kaynaklarının yönetimi, deniz güvenliği, biyoteknoloji, desilinasyon, açık deniz petrol ve doğalgaz faaliyetleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanların tamamında geniş ve sistematik bir işbirliği gerektirmektedir. Bu alanlardaki araştırma ve yenilik faaliyetleri ulusal düzeyde ya da tek bir sektörde ele alınamayacak kadar kapsamlı olduğundan MARTERA projesi 2021 yılı çağrısında sektörlere odaklanmaktansa, teknoloji alanlarına odaklanılması tercih edilmiştir. Bu alanlar aşağıda paylaşılmıştır.

-Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri,
-Gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler,
-Sensör, otomasyon ve takip teknolojileri,
-İleri imalat,
-Güvenlik. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağrı metni için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 02/03/2021
Okunma Sayısı: 367