Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamınının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları EJP RD 2021 Yılı Çağrısı Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021

Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamınının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları EJP RD 2021 Yılı Çağrısı açıldı. Çağrının amacı, farklı ülkelerdeki bilim insanlarının, tamamlayıcılıklara ve uzmanlık paylaşımına dayalı ortak bir disiplinler arası araştırma projesi üzerinde etkili bir işbirliği kurmasını sağlamak ve hastalar için gelecekte net bir fayda sağlamaktır.

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki alt alanlardan en az birini içermelidir:

* Hasta ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için sağlık ve sosyal bakım hizmetleri araştırması,
* Nadir hastalıkların ekonomik etkisi,
* Nadir hastalıkların sosyal ve psikolojik etkisi,
* Nadir hastalıkların tanısındaki gecikmenin ve hastalığa terapötik müdahale eksikliğinin etkisini/yükünü ele alan çalışmalar,
* Nadir hastalıklarda e-sağlık: Sağlık ve sosyal hizmetlerde bakım uygulamaları için yenilikçi teknoloji sistemlerinin kullanımı,
* Nadir hastalıklarda sağlık çıktıları araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
*Pandemik krizin etkileri ve küresel salgın alarmı ile tepkisinin nadir hastalık alanı üzerindeki etkileri ve bu bağlamda yenilikçi bakım yollarının araştırılması.

Proje bütçesi 1.000.000 TL olup, maksimum süresi 3 yıldır.

Son başvuru tarihi: 16 Şubat 2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Teklif çağrısı için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 30/12/2020
Okunma Sayısı: 477