Nadir Hastalıklar Alanında Uluslararası Disiplinler Arası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı Başvurulara Açıldı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından,

Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması; 
Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması; 
Nadir hastalıklar araştırma ağının genişletilerek güçlendirilmesi amacıyla uluslararası disiplinlerarası ağ oluşturma desteği (EJP RD NSS) verilecektir. 

Destek Kapsamı:

Nadir hastalıklar alanında uluslararası düzeyde var olan ve/veya yeni oluşturulacak araştırma ağlarında

-Bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı;
-Hasta organizasyonları ile hastaların araştırma projelerine katılımını teşvik eden; hasta – araştırmacı bağlantısının kurularak güçlendirilmesine katkı sağlayan;
-Nadir hastalıklar araştırmalarına katkı sunacak EJP RD veya başka nadir hastalıklarla ilişkili proje çağrılarına yenilikçi, araştırma projesi başvurusu hazırlanmasını teşvik eden bilimsel işbirliklerinin oluşturulması için çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve/veya konferans düzenleme desteği verilecektir.

Destek Üst Limiti:  30.000 Avro

Kimler Katılabilir:

Çağrı metninde yer alan ülkelerdeki nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren üniversitede veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan araştırmacılar ve sağlık hizmetleri uzmanları ile hasta desrnekleri/ savunucuları (PAO) çağrıya başvuru yapabilir.

Önemli Bilgiler:

-En az 3 farklı ülkeden 3 geçerli ortak çağrıya başvuru yapabilir. 
-Konsorsiyumda en fazla 10 ortak yer alabilir.
-Hasta derneği/Savunucuları katılımı cesaretlendirilmektedir
-Katılımcı sayısında sınır yoktur. 
-Başvurunun planlanan etkinlik tarihinden en az 6 ay önce yapılmış olması gerekir.
-Etkinlik tarihinin başvuru tarihinden en fazla 12 ay sonrasına planlanmış olması gerekir.

Çağrıyla ilgili tüm bilgi ve başvuru koşulları için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 22/01/2020
Okunma Sayısı: 594