Nadir Hastalıklarda Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırma Projelerini Destekleyecek EJP RD 2021 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (Euroean Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur. Amacı, Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini artıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

Bu doğrultuda, EJP RD 2021 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında, nadir bir hastalıkla yaşayan bireylerin sağlık uygulamalarını ve günlük yaşamlarını daha iyi anlamak ve iyileştirmek için büyük önem taşıyan Sosyal ve Beşeri Bilimler üzerine araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrı başlığı, “Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Günlük Yaşamının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları (Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease)” şeklindedir.

Çağrı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağrı başvuru dokümanları ve rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 24/12/2020
Okunma Sayısı: 227