NEURON Cofund2 Projesi 2021 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2021) Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 09 Mart 2021

Çağrının amacı, nörolojik ve zihinsel bozuklukların nörogelişimsel doğası ile ilgili önemli sorularını ele alacak çok uluslu, ortak araştırma projelerini desteklemektir. Çağrı, nörogelişimsel bozuklukların temel mekanizmalarının anlaşılmasından insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmalarına kadar uzanan araştırma önerilerini kabul edecektir.

NEURON destekleyici kuruluşları, özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren disiplinler arası çalışmaları ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmektedir. Mevcut çağrı kapsamında, hem klinisyenler hem de temel sinirbilimciler dahil olmak üzere farklı disiplinler arasındaki işbirliği son derece teşvik edilmektedir.

Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 18/01/2021
Okunma Sayısı: 272