Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı TÜBİTAK-ARDEB Projelerinde Yurt Dışı Saha Çalışması Desteği

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar çerçevesinde (1002-Hızlı Destek Programı hariç), Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yapılacak yurt dışı saha çalışmalarına destek verilmektedir. İlgili programlara başvuru yapılırken doldurulması gereken Başvuru Formu’nun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” dokümanı yurt dışı saha çalışmalarına ilişkin bütçe kalemini içerecek şekilde güncellenmiş olup, yapılacak başvurularda güncel formun kullanılması beklenmektedir.
Yalnızca Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yurt dışı saha çalışmalarına aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde destek verilebilmektedir.
1-Yurt dışı saha çalışması, proje kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesinin başka bir yolunun olmadığı durumlarda yapılabilir. Ancak, bu amaçla proje ekibine yurt dışından araştırmacı, bursiyer vb. dahil edilemez.
2-Yurt dışı saha çalışmalarında araştırma sonuçlarının Türkiye’de kullanılması ve ülkemizde ihtiyaç duyulan bir husus olması zorunludur.
3-Yurt dışı saha çalışmasının gerçekleştirileceği ülkelerde, başvuru öncesinde, saha çalışmasının yapılacağı yerlerin yetkili kurum/kuruluşlarından gerekli yasal/özel izinlerin alınması zorunludur. Araştırmanın yapılacağı ülkenin mevzuatı gereğince o ülkeden de Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekiyorsa başvuru öncesinde söz konusu belgenin de mutlaka temin edilmesi gerekmektedir.
4-Yurt dışı saha çalışması için talep edilebilecek bütçe, ilgili programın destek üst limitinin % 30’unu geçemez.

Proje önerilerinizde yurt dışı saha çalışması yapılmasının gerekçesini ve projeye sağlayacağı katkıyı yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde açıklamanız beklenmektedir.

Detaylı Bilgi ve formlar:  https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari

Yayın Tarihi: 08/05/2019
Okunma Sayısı: 1199