Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2019 Yılı Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2020

MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı  açılmıştır. MSCA Araştırma - Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir.

RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmektedir.

Proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde proje ortağı kurumların araştırma/teknik/idari personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabilmektedirler. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit (2100 €) destek sunulmaktadır. Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari (aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de mevcuttur.

Ufuk 2020 MSCA RISE Programına Koordinatör olarak proje önerisi hazırlayan Türkiye’den araştırmacılara yönelik olarak TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı oluşturulduğunu,  bu kapsamda proje önerisi hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, proje yazdırma ve ön değerlendirme desteği alınabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

RISE Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız. 

Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız. 

 

Yayın Tarihi: 11/12/2019
Okunma Sayısı: 729