Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü

Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı açılacaktır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Ufuk2020 Programı’nın son çağrısı niteliğinde olan Avrupa Green Deal Çağrısı hakkında TÜBİTAK tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik taslak programı için tıklayınız.

Çağrıda 11 alt alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmakta olup, proje başvurusu yapılabilecek taslak konu başlıkların listesi ve konuların içeriği için tıklayınız.

Etkinliğe katılım için kayıt yapılması zorunludur. Kayıt adresine buradan erişebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 08/07/2020
Okunma Sayısı: 505