Proje Başarılarımız

ULUSAL PROJE BAŞARILARI

Destekleyen Kurum Proje Türü Yürütücü Proje Başlığı Yürütüldüğü Fakülte Başlama-Bitiş Tarihi Bütçesi
TÜBİTAK 1001 Prof. Dr. Nilüfer Negiz Pandemi Sürecinde Kent: "Kentsel Bağışıklık" Sağlanmasında Beklenti-Kapasite Yönünden Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 90.570 TL
TÜBİTAK 1001 Prof. Dr. Emin Cafer Çilek İnce Tanelerin Flotasyonunda Alternatifler Mühendislik Fakültesi 2020-2022 397.200 TL
TÜBİTAK 1001 Prof. Dr. Yasin Tuncer Küçükbaş Hayvan Ağız Sütünden İzole Edilen Bakteriyosin Üreticisi Laktik Asit Bakterilerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Güvenlik Değerlendirmesi Mühendislik Fakültesi 2019-2021 368.500 TL
TÜBİTAK 1001 Doç. Dr. Hatice Toksöz Celâleddîn Devvânî'nin İsbât-ı Vâcip Risaleleri ve Şerhleri Çerçevesinde Yapılan Felsefî Tartışmaların Günümüz İnanç Problemlerine Katkısı Bağlamında Bir İnceleme İlahiyat Fakültesi 2019-2021 211.400 TL
TÜBİTAK 1001 Dr. Öğr. Üyesi Barış Gürel Yerli Linyit Kömürü-Biyokütle Karışımı Kullanan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan(Dayk) Sisteminde, Yanma Odası Geometrisi ve Sınır Koşullarının Yanma Parametreleri ve Baca-Gazı Emisyonlarına Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması Mühendislik Fakültesi 2019-2021 390.679 TL
TÜBİTAK 1002 Dr. Öğr. Üyesi Alper Kuşçu Havucun Ultrases Destekli Düşük Basınçlı Kızgın Buhar Yöntemiyle Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Mühendislik Fakültesi 2019-2021 45.000 TL
TÜBİTAK 1002 Dr. Murat Sevimli Serotoninin Pankreas Adacık Kök Hücreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Tıp Fakültesi 2019-2021 45.000 TL
TÜBİTAK 1002 Doç. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu Farklı Yaklaşımlar İle Transdermal İlaç İletimi Amaçlı Nanolifli Malzeme Üretimi Mühendislik Fakültesi 2019-2021 45.000 TL
TÜBİTAK 1002 Doç. Dr. Feyza Akarslan Üzüm Çekirdeğinden Elde Edilen Fenaolik Bileşikler İle %100 Pamuklu Kumaşa Antibakteriyel Özellik Kazandırılması Mühendislik Fakültesi 2019-2021 44.970 TL
TÜBİTAK 1002 Doç. Dr. Çetin Şenkul Sultansazlığı ve Çevresinin Çoklu Göstergelere Dayalı Paleoekolojik Özellikleri Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2021 44.940 TL
TÜBİTAK 1002 Doç. Dr. Yasemin Coşkun Antikanser Özellikli Kapari(Capparis spinosa L.) Bitkisinin IN vitro Kültürde Poliamin Uygulamalarının Bitki Üretiminde ve Kuersetin Miktarına Etkisi Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2021 44.850 TL
TÜBİTAK 1002 Doç. Dr. Emine Sayılgan Maden Atık Çamurundan Bakteriyel Selüloz ile Kirletici Giderimi Mühendislik Fakültesi 2019-2021 40.220 TL
TÜBİTAK 1002 Prof. Dr. İsmail Hakkı Akçay Model Turbojet Motorunun Hidrojen ile Çalıştırılması ve Deneysel Optimizasyonu Mühendislik Fakültesi 2019-2021 38.470 TL
TÜBİTAK 1002 Prof. Dr. Selda Tekin Özan Eğirdir Gölü'nün Suyunda Sedimentinde ve Göldeki Phragmites Australis (Cav.) Trin. Ex. Steudel ve Typha Angustifolia(L.) Örneklerindeki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi 2019-2021 38.200 TL
Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı Doç. Dr. Hulusi Alp Karıncaların Farkındalığa Yolculuğu Spor Bilimleri Fakültesi 2019 87.721 Euro
TC. İç İşleri Bakanlığı AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu Akşehir-Simav Fay Sisteminin Neotektonik Özellikleri ve Paleosismolojisi Mühendislik Fakültesi  2019 150.000 TL
  Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Programı Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Uğurlu Bor Katkılı Biyoaktif Cam ve TiO2 Nanotüplerin Rezin Modifiye Cam iyonomer Simana Eklenmesinin Etkileri Diş Hekimliği Fakültesi 2019 37.150 TL
TC. İç İşleri Bakanlığı   Öğr. Gör. Sinan Tarkan Aslan İşitme Engelli Çocuklara Online Eğitim Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 2020 52.000 TL
TC. Gençlik Spor Bakanlığı   Öğr. Gör. Sinan Tarkan Aslan Gizemli Dünyaların Buluşması Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 2020 25.000 TL
ULUSLARARASI PROJE BAŞARILARI
Program Türü Yürütücü Proje Başlığı Yürütüldüğü Fakülte Başlama-Bitiş Tarihi Bütçe
ERA-MIN 2Çoklu İşbirliği Destek Programı Prof. Dr. Ata Utku Akçil Atık Baskılı Devre Kartlarından ve Li-İyon Pillerden E-taşınabilir Metaller için Biyo-destekli Kapalı Döngü Geri Dönüşümü (BaCLEM) Mühendislik Fakültesi 2020 1.175.992 Euro
Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli Agroekosistemde Antimikrobiyal Direncinin İzlenmesi (Monitoring AntiMicrobial Resistance in Agroecosystem Mühendislik Fakültesi 2019 210.000 Euro
ERC European Research Council Doç. Dr. Çetin Şenkul Fen Edebiyat Fakültesi 2020 -
Global Challenge Research Found Doç. Dr. Çetin Şenkul - Fen Edebiyat Fakültesi 2020 -
Japan Society for Promision of Science Doç. Dr. Çetin Şenkul Holocene Natural and Historical Environmental Changes affecting Human EconomicActivities: A Case of Eber (Ascanios) Basin Fen Edebiyat Fakültesi 2019 -
HORIZON2020 (Ortaklık) Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer Global Asylum Governance and the European Union’s Role (ASILE) Hukuk Fakültesi 2019 42.918 Euro