Sıkça Sorulan Sorular

·      Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönlendirme desteği,

·      Proje yazma eğitimi,

·      Proje süreç desteği,

·      Bilgilendirme toplantıları.

·      Proje mentorluk desteği,

·      Makale ön değerlendirme desteği,

·      Makale dil yazım kontrolü desteği,

·      Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönlendirme desteği,

·      Proje yazma eğitimi desteği.

·      TÜBİTAK sanayi işbirliği projelerine yönlendirme,

·      Ulusal ve uluslararası sanayi işbirliği projelerine yönlendirme desteği.

Projenin başvuru sahibi olan gerçek/tüzel kişi ve/veya kişilerdir.Sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve sözleşmede belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından görevlendirilen, proje yürütme sorumluluğu taşıyan kişi veya kişilerdir.

Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzman kişidir.

Proje yürütücüsü tarafından önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler, TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olarak yer alabilirler. Bu kişilerin; Kurum içinden veya dışından olmaları TÜBİTAK projelerinde yer almaları konusunda bir engel teşkil etmemektedir. 2547 Sayılı kanuna tabi olmaları veya hiçbir yerde çalışmıyor olmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK projelerinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak görev alabilmektedirler. Bu şartları sağlayan öğrenci ve araştırmacıların;
Herhangi bir yerde çalışıp çalışmamaları, bursiyer olmaları konusunda engel teşkil etmemektedir.Eğitimlerine/araştırmalarına projenin yürütüldüğü üniversitede devam etmeleri şartı yoktur.

 ec.europa.eu/research adresinden Funding & Careers bölümünden Apply for funding – calls linkini tıklayarak ortak arayan projelere ulaşabilirsiniz.

 www.h2020.org.tr adresinden ortak arama duyuruları linki üzerinden ortak arayan kuruluşlara ulaşabilirsiniz.

Geçmişte fonlanmış projeleri  http://cordis.europa.eu/home_en.html adresinden görüntüleyerek araştırma alanlarınız ile ilgili Keyword araması yapıp aynı alanda çalışan araştırmacılar ile iletişime geçilebilir.

Gerçekleştirilen bilgi günleri ve proje pazarlarının web sitelerinde yayınlanmış olan ortak arama sunumları incelenebilir.