Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Destek Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 29.11.2019

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2019 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti. Toplam bütçesi 1.500.000 TL olan programa başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.

Fizibilite Destek Programının öncelikleri;

Öncelik 1: Bölgesel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 2: Batı Akdeniz Bölgesinde ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Öncelik 3: Batı Akdeniz Bölgesinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi olarak belirlenmiştir.

Her bir fizibilite teklifi için;

Asgari Destek Tutarı: 25.000 TL

Azami Destek Tutarı: 150.000 TL

Asgari Destek Oranı: %25

Azami Destek Oranı: %100

Asgari Proje Süresi: 3 Ay

Azami Proje Süresi: 12 Ay’dır.

Başvuru Süreci

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 29/11/2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih: 06/12/2019 Saat:17:00

UYARI

Başvurular için program kapanış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Programda başvurular alındıkça teklifler değerlendirilir ve sonuçlar Ajans internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru Rehberi: http://baka.gov.tr/uploads/17762019fizibilitedestegibasvururehberi.pdf

Yayın Tarihi: 10/10/2019
Okunma Sayısı: 22
Açık Çağrılar