Personel

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü
Prof.Dr. Serdal TERZİ
serdalterzi@sdu.edu.tr

 

Araştırma ve Yenilikçilik Direktör Yardımcısı
Doç. Dr. Selen IŞIK MADEN
selenmaden@sdu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Selda LİMON
seldalimon@sdu.edu.tr
0246 211 11 62

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER
gulturker@sdu.edu.tr
0246 211 11 62

 

Öğr. Gör. Gülden KARAKUŞ
guldenkarakus@sdu.edu.tr
0246 211 1163