17 Şubat 2019 Pazar

PRIMA Programı 2019 Yılı Uluslararası Çağrıları Son Başvuru Tarihi - 28 Şubat 2019

04 Ocak 2019 Cuma 15:09 tarihinde eklendi | 93 defa okundu

Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

AB FONU İLE DESTEKLENEN PROJELER

 

Bölüm 1 (Section 1) – 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

  • Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi

Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

Tema 2: Tarım Sistemleri

  • Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım

Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture

  • Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü

Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

  • Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler

Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

  • Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi

Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus

  • Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması (CSA)

Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related to farming system, water and food in the Mediterranean Area

 

Çağrı Takvimi

1. Aşama Son Başvuru: 28 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru: 16 Temmuz 2019

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

 

Detaylı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-prima-2019-cagrisi-genel-aciklama