Hakkımızda

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü, ulusal ve uluslararası fon sağlayan kurumların desteklerinden faydalanarak ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi doğrultusunda kurulmuştur. Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü, proje geliştirme, yazma, başvuru, yürütme ve sonuçlandırma konularında akademisyen ve araştırmacılara destek olmayı hedeflemektedir.