Görev ve Sorumluluklar

 

Görev Alanı
 
Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü,Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile TÜBİTAK kaynaklarından desteklenen projeler ile ilgili tüm konularda üniversitede destek noktası olarak görev yapar. 
Ofisin genel anlamda misyonu, üniversitenin stratejik amaçları doğrultusunda, araştırma destek alanında etkili ve verimli idari servisi sağlamaktır. Bu doğrultuda, akademik personel ve idari birimler ile işbirliği içerisinde çalışır.
 
Çalışma Alanı 
 
Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, 
Proje yazma konusunda yardıma gereksinim duyan öğretim elemanlarına destek vermek, 
Proje yazma konusunda birimlerde seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, 
Proje çağrılarının en kısa sürede ilgili öğretim elemanlarına ulaştırılmasını sağlamak, 
Öğretim elemanlarının çalışma alanları ve ilgileri ile Üniversite’de gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak, 
Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik “ faaliyet raporları “ yayınlamak. 
Yayın Tarihi: 31/03/2012
Okunma Sayısı: 14969
Formlar
Mentor Talep Formu
Açık Çağrılar