Ulusal Proje Ofisi

Ulusal Proje Ofisi, Üniversitemiz araştırmacıları tarafından ulusal fonlardan sağlanan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. Başta TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı olmak üzere ulusal finansman kaynaklarından yararlanan araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanma sonrasına kadar tüm proje yönetim sürecinde akademisyen ve araştırmacılara destek olmaktadır. Ulusal finansman kaynaklarını değerlendiren araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanmasına kadar tüm süreçte araştırmacıların ihtiyacı olan idari ve mali süreç desteğinin Üniversite Yönetimi tarafından sağlanmasını koordine etmektedir.

Ulusal proje koordinatörlüğü öğrencilere; ulusal proje çağrılarına yönlendirme, proje yazma eğitimi, proje süreç desteği ve bilgilendirme toplantıları konusunda; akademisyenlere, proje mentorluk desteği, makale ön değerlendirme desteği, makale dil yazım kontrolü desteği, ulusal proje çağrılarına yönlendirme, ulusal fın kaynaklarının bilinirliğinin artırılması için tanıtım ve proje yazma eğitimi desteği konusunda destek olmaktadır.