Uluslararası Proje Ofisi

Uluslararası Proje Ofisi, Üniversitemiz araştırmacıları tarafından uluslararası kaynaklardan sağlanan fonlarla yapılan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. Araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanmasına kadar tüm süreçte öğretim üyeleri ve araştırmacıların ihtiyacı olan idari ve mali süreç desteğinin Üniversite Yönetimi tarafından sağlanmasını koordine etmektedir. Başta Avrupa Birliği Çerçeve Programı Horizon 2020, Avrupa Birliği IPA Destekleri, İkili ve Çoklu Uluslararası İşbirlikleri destekleri olmak üzere araştırmayı fonlandırmak için mevcut olan finansman kaynakları hakkında bilgi sağlamakta; proje özelinde hangi fonların kullanılabileceği konusunda araştırmacılara yardımcı olmaktadır.