Yönetim

 

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü
Prof.Dr. Serdal TERZİ
serdalterzi@sdu.edu.tr

Araştırma ve Yenilikçilik Direktör Yardımcısı
Doç. Dr. Selen IŞIK MADEN
selenmaden@sdu.edu.tr