2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı Başvuruya Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2022

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Başvuru sırasında;

- Proje Araştırma Önerisi Belgesi,

- Bölüm Onay Yazısı,

- Sanayi Onay Yazısı

- Transkript belgelerinin yüklenmesi zorunludur.

Önlisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanır. 2020/2 dönemi itibarıyla konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez.

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.  2022 yılından itibaren maksimum destek tutarı 6000 TL'dir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2022

Başvuru için: https://tybs.tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

Yayın Tarihi: 24/05/2022
Okunma Sayısı: 912