2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı Başvuruya Açıldı- Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2022

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi/teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir. İlgili öğrenciler, sanayiye yönelik araştırma projeleri ile programa başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında;

- Proje Araştırma Önerisi Belgesi,

- Bölüm Onay Yazısı,

- Sanayi Onay Yazısı

- Transkript belgelerinin yüklenmesi zorunludur.

Önlisans/Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. Konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez.

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.  2022 yılından itibaren maksimum destek tutarı 7500 TL'dir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2022

Başvuru için: https://tybs.tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-universite-ogrencileri-sanayiye-yonelik-arastirma-projeleri-destegi-programi

Yayın Tarihi: 24/05/2022
Okunma Sayısı: 249